wtorek, 10 czerwca 2014

Sport - wyostrzone czy zacierające się zasady rywalizacji?

Współzawodnictwo i dążenie do bycia lepszym w dzisiejszych warunkach posiada mocny kontekst ekonomiczny. Coraz wyraźniej mówi się o tym, że o wynikach sportowych decydują pieniądze. Rywalizacja, o której mówiło się kiedyś, że jest, w nawiązaniu do antyku, heroiczną walką na śmierć i życie, zupełnie ustępuje technologiom i strategiom zwycięstwa.
Zmieniają się zasady sportowe. W ostatnich trzydziestu latach niemal wszystkie zasady gier zespołowych zostały poddane gruntownym zmianom. Piłka nożna otrzymała kolejnych sędziów, sprzęt do szybkiej komunikacji, w piłce siatkowej jeszcze do niedawna grano do piętnastu itd. Zmiany są nieuchronne. Jednak czy wprowadzane nowe reguły wyostrzają czy zacierają zasady rywalizacji?
Zaczyna się wielkie święto sportowe: