wtorek, 29 marca 2016

Konkurencja i sport. Co wnosi sport do tej sprawy.

Konkurencja to mocne słowo! Pojawia się w każdej dziedzinie życia społecznego i w innym wymiarze w naukach biologicznych (wszak teoria Darwina mówi o doborze naturalnym, czyli o swoistej konkurencji). W wymiarze sprawiedliwości spór sądowy, którego rezultatem jest wyrok przedstawia mechanizm konkurencji w czytelnym wydaniu. Rywalizują ze sobą prokurator i adwokat za pomocą argumentów wcześniej przygotowanych. Oskarżony - żywo zainteresowany kibic, przygląda się wymianie piłek i podziwia. W ekonomii konkurencja daje się we znaki, ale uwaga, tylko w kapitalizmie rynkowym. Ekonomia socjalistyczna konkurencję traktowała inaczej. Innymi słowy przejawy konkurencji dostrzegamy na każdym kroku. 

 
W sporcie konkurencja zawiera się w regułach gry sportowej. Bez elementu konkurencji nie potrafilibyśmy odróżnić czasami sportu od sztuki (łyżwiarstwo figurowe na lodzie), czy od zabawy intelektualnej (szachy). Czyli możemy powiedzieć, że konkurencja jest immanentną cechą sportu. Nie możemy natomiast powiedzieć, że sport jest tylko konkurencją, ponieważ fenomen sportu znacznie wykracza poza zakres konkurencji.

Możemy być pewni, że sport nadaje konkurencji kilku bardzo charakterystycznych cech. Jedną z ciekawszych jest wartość związku. Dla przykładu konkurencja wśród producentów ubrań jest odizolowana od siebie, jeden producent ma ciuszki w na ulicy Szewskiej, drugi na ulicy Brackiej i tak żyją oddzielnie. Skoczkowie wzwyż rywalizują bezpośrednio ze sobą. Gdyby nie było związku między zawodnikami, czyli chęci skakania na tej samej skoczni nie byłoby konkurencji. Gdyby zawodnicy jednej drużyny nie chcieli grać z inną drużyną nie byłoby zawodów. W sporcie związek sportowców ze sobą choć czasami niezauważalny jest istotą konkurencji.

Inną bardzo szczególną cechą jaką sport wnosi do konkurencji są wartości, przede wszystkim gry fair play, ale także szacunku do przeciwnika, szacunku do siebie samego. I żeby było ciekawiej to właśnie sport wnosi też bardzo jaskrawe bariery przed łamaniem zasad gry - to także element konkurencji. Zasady gry określają co dzieje się z zawodnikiem kiedy nie stosuje się do reguł - szkoda, że ta zasada nie jest popularna w konkurencji politycznej…